Referenser

  • T.f. försäljningschef på ungt medicinskt tekniskt bolag (18 mån) som idag är noterat på börsen och värderat till över 1 miljard kronor
Genomgång av affärs- & prismodell inklusive produkterbjudande
Utveckling av partnerförsäljning
Konceptförsäljning mot slutkund
Försäljning mot globala OEM tillverkare
  • Affärsutveckling på svenskt medicinskt tekniskt bolag med etablerad verksamhet
Kontakt med myndigheter/sjukvård angående nationella riktlinjer
Utveckling av säljmodell
  • Framtagning av partnerkandidater (inklusive uppköp/sammanslagning) för ett mindre börsnoterat medicinsk tekniskt bolag (3 mån)
Marknadsgenomgång av olika aktörer
Analys av aktörer och kortlistning
Kontakttagning med intressenter
  • Ansvarig för kommersialisering av en ny metod för strokerehabilitering
  • Coachning av forskare som utvecklat en ny metod för at minska risken för inflammation i samband med kateter användning
  • Coachning av entreprenör & forskare som etablerat 2 bolag inom bioteknik, senare VD för ett av dem 
  • Delaktig i att starta försäljning av en ny innovativ produkt inom mat e-handel
  • Ansvarig för framgångsrik EU Horizon2020 ansökan (1,6 M€)

För personliga referenser kontakta janerik.hedborg@jprelations.se

Företagsnamn

Här kommer ett citat från kunden.

John Doe, VD

Företagsnamn 2

Här kommer ett citat från kunden.

Jane Doe, VD